Jakob Sermwiset Persson

Coppar

Skapande av en visuell identitet under konceptnamnet Coppar.

Coppar - Skärmbild

Coppar är ett koncept framtaget som en helt ny grafisk profil åt ett företag. Detta innebär allt ifrån en ny hemsida, visitkort, uppdatering av dashboard mot inloggade användare, powerpoint-mallar och mycket mer. Här ser ni några skärmbilder från hemsidan.

Coppar – skärmbild
Coppar – Skärmbild
Fonts & Powepoint