Jakob Sermwiset Persson

Simple, Clean & Uniformity

Under tidigt 2020 började jag att uppdatera mitt portfolio efter ledorden “Simple, Clean & Uniformity”.

Huvudbild

Efter de givna ledorden ville jag bygga en portfolio-hemsida där besökaren enkelt skall kunna få en snabb bild av hur jag jobbar genom visuella element. Hemsidan innehåller mest personliga projekt/koncept och i vissa fall finns även “Case stories”.

Portfolio 2020
The Album – Duran Duran
Mobilvy – iPhone 8